FOREDRAGSAFTEN med THOMAS LÆSSØE

FOREDRAG med THOMAS LÆSSØE Den 3.april havde vi, i Æ Skurrehat, arrangeret en foredragsaften med Thomas Læssøe. Han havde forberedt to foredrag.   Det første omhandlede Bio-Wide og de foreløbige resultater for de vestjyske felter. Det er hensigten med projektet at kortlægge al biodiversitet i felterne – dyr inklusive insekter – planter og svampe og samtidig undersøge jordbund, trække DNA ud af den og derved […]

Read More

Nyt fra bestyrelsen

Det er os en stor fornøjelse at kunne præsentere vores nye bestyrelsesmedlem. Vi fik ved generalforsamlingen i januar 2016 mandat til at øge bestyrelsen med et medlem. Vi har på turer haft Tina Larsen med og erfaret at Tina er en ivrig svampesamler både spisesvampe og de mere specielle. Tina er desuden bruger af Danmarks […]

Read More