SPISESVAMPETUR i DEJBJERG PLANTAGE 24.september 2017

Svampetur efter spisesvampe På søndag den 24. september inviterer svampeforeningen Æ Skurrehat sammen med Danmarks Naturfredningsforening på svampetur i Dejbjerg Plantage. Deltagerne møder kl. 13 på parkeringspladsen ved Bundsbæk Mølle, og herfra går turen videre til plantagen, hvor vi går tre – fire km. Turen ledes af svampeeksperten Benny Christensen fra Svampeforeningen og tidligere naturvejleder […]

Read More

Svampetid!

Tro det eller ej, men det er Svampetid. ? De fleste tror at Svampetid er Efterår (August-September og Oktober), det er det også, men vi har faktisk længe fundet Punktstokket indigo-rørhat (Boletus luridiformis) i skovene. Jeg elsker den; den er fast i kødet, smager vidunderligt og er aldrig angrebet af insekt-larver, noget som Karl Johan […]

Read More

BIO-BLITZ ved KJÆRGÅRDS MØLLE

Invitation til bioblitz i Vestjylland 9.-10. juni 2017 Struer kommune og Naturstyrelsen Vestjylland inviterer til bioblitz den 9.-10. juni 2017 i området omkring Kilen, Resenborg Plantage og Naturskolen Kjærgaardsmølle (se vedlagte områdeinddeling). Bioblitz er en registrering af arter af træer, buske, urter, svampe, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, fisk mm., i et afgrænset område og […]

Read More

GUL NØKKETUNGE-tur til Harrild Hede

  Gul nøkketunge i alle størrelser på Harrild Hede. Referat fra turen 20. maj 2017 Området langs Kvindebækken er en kendt lokalitet for gul nøkketunge med flere findesteder. På min prøvetur havde jeg kun fundet nipsenål-store nøkketunger på ét – ikke tidligere registreret – sted. For en ordens skyld slog vi derfor først et slag […]

Read More

Rørhatte i Hoverdal

Efter af vi i et par måneder har måttet nøjes med at se på anselige mængder af stenmorkler – på mange nye steder både i Hoverdal, Stråsø og Klosterheden plantager – er der nu ved at dukke mere spiselige arter op. I dag (9/5) faldt jeg over 2 rørhatte i et tørt og sandet brandbælte […]

Read More

FOREDRAGSAFTEN med THOMAS LÆSSØE

FOREDRAG med THOMAS LÆSSØE Den 3.april havde vi, i Æ Skurrehat, arrangeret en foredragsaften med Thomas Læssøe. Han havde forberedt to foredrag.   Det første omhandlede Bio-Wide og de foreløbige resultater for de vestjyske felter. Det er hensigten med projektet at kortlægge al biodiversitet i felterne – dyr inklusive insekter – planter og svampe og samtidig undersøge jordbund, trække DNA ud af den og derved […]

Read More

SVAMPEFOREDRAG i Herning

Foredrag om svampe Det er en stor fornøjelse for Æ Skurrehat at kunne invitere til foredragsaften med mykologen (svampeforskeren) Thomas Læssøe. Thomas vil holde foredrag om, hvad forskerne har fået ud af alle de data, der er kommet ud af projekt et BioWide. Han vil tage udgangspunkt i de vestjyske BioWide-klynger (felter) Siden vil han […]

Read More

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen på Bundsbæk Møllegård 25/1 2017   Der var i alt 17 fremmødte, incl. bestyrelsen, tilmeldt til Dinas lækre svampesuppe, og efter spisningen gik vi i gang med generalforsamlingen.   1: valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ove Møberg som dirigent og han blev valgt med akklamation. Ove konstaterede efter valget, at generalforsamlingen var […]

Read More