Afholdte ture

HERBORG BAKKER 16.OKTOBER 2016

Der er svampe i Herborg Bakker! 

Ja, selvfølgelig er der også svampe i Herborg Bakker. Ikke at de myldrede og lyste op i skovbunden, men det ansporede blot os fire deltagere til at få øjne og fingre ned i græs og løv.

 

Fra P-pladsen på Bakkevej gik vi med uret rundt langs stierne. I den blandede løvtræsbevoksning fandt vi bruskbolde, brombær og en masse brombærlignende planter (fliget brombær, Rubus laciniatus; ynder især mager jord. Se mere på fugleognatur.dk).

Længere fremme under de store bøge var der også sparsomt med svampe, men det var dog her vi fandt hovedparten af arterne på listen nedenfor. En enkelt, slemt henfalden rørhat kan tyde på, at det bare er med at prøve igen næste år.

 

Efter at have nydt udsigten fra den største oldtidshøj, faldt Tinas opmærksomme blik på nogle små snehvide vokshatte mellem græs og lyng helt op langs stien. Og igen langs hegnet på nordsiden af højen endnu en klar farve fra grupper af  mønjevokshatte. Så der blev kigget en ekstra gang under turen videre over det hegnede og afgræssede areal.

Måske har vi her et kommende stort overdrev, hvor vores børnebørn vil gå på vokshattejagt?

Hedeområdet omkring oldtidshøjene har været fredet siden 1952 (det nordligste stykke fra 1969). Hele Herborg Bakker blev omfattet af en ny fredning i 1982. Her inddrog man den skovbevoksede del af bakkerne og de  syd- og østvendte arealer, der fortsat kunne indgå i landbrugsmæssig drift.  I 2011 er dyrkning ophørt, og arealerne bliver naturplejet med henblik på overgang til udyrket græs/hede. Samtidig er de 2 søer anlagt, og nyt stisystem etableret.

Kaffen og Helmuths kage nød vi på bænken ved de to små søer og fik sat navne på det meste af dagens høst.

 

Artsliste

 

Grenet stødsvamp

Almindelig guldgaffel

Gul bævresvamp

Håret læderporesvamp

Birkeporesvamp

Almindelig netbladhat

Snehvid vokshat

Mønjevokshat

Rød ametysthat

Gulstokket huesvamp

Kugleknoldet fluesvamp

Rødmende fluesvamp

Glimmerblækhat

Udspilet blækhat

Lysstokket mørkhat

Sværtende skørhat

Okkergul skørhat

Almindelig bruskbold

Referat skrevet af Inger Thamdrup

 

NØRHOLM GODS 2. OKTOBER 2016

Løvskov med eg bøg og ahorn.Tage Helmuth og Tina Foto: Hanne Petra

Løvskov med eg bøg og ahorn.Tage Helmuth og Tina

Orangegul køllesvamp Foto: Hanne Petra

Orangegul køllesvamp

På kanten af egekrat og græsland....og skøn udsigt til engen nedenfor .. Ægteparret, Henrik, Tage , Helmuth og David. Fotograf: Hanne Petra Katballe

På kanten af egekrat og græsland….og skøn udsigt til engen nedenfor ..
Ægteparret, Henrik, Tage , Helmuth og David.

Puppe-snyltekølle og en lille vokshat eller to.... Foto: Hanne Petra Katballe

Puppe-snyltekølle og en lille vokshat eller to….

Åh så dejligt med kaffe og hyggelig snak... velfotjent efter en god lang tur Yderst til venstre David Boertmann, København - Henrik fra Fyn lidt gemt bag Tage Madsen,Tarm, Helmuth Andresen og Tina Larsen begge fra Esbjerg. Fotograf Hanne Petra Katballe, Ringkøbing.

Åh så dejligt med kaffe og hyggelig snak… velfotjent efter en god lang tur
Yderst til venstre David Boertmann, København – Henrik fra Fyn lidt gemt bag Tage Madsen,Tarm, Helmuth Andresen og Tina Larsen begge fra Esbjerg.

Hende med kameraet !!     Hanne Petra Katballe         Foto: David Boertmann

David Boertmann var vores svampespecialist på turen, han fortalte beredvilligt om alle de svampe vi fandt.

David er forfatter til bogen Vokshatte, og heldigvis fandt vi nogle af disse små meget smukke og farverige svampe, der er kendetegnet ved at vokse på græsland hvor der græsses og ikke bliver gødet. Flere af vokshattene er indikatorer for en værdifuld naturtype,græsland eller overdrev, der bliver mindre og mindre af i den danske natur.

Vi var 8 deltager på turen og vi mødes ved Nørholm Gods i silende regnvejr.

Vi kørte i vores biler til overdrevet, der ligger lidt fra godset. Regnen var stilnet lidt af og vi begav os ud i terrænet.

Det er et meget varieret areal, der er partier med overdrev, egekrat og eng og med Linding Å der snoer sig igennem landskabet .

I løbet af turen blev vejret rigtig fint og det blev solskin og blå himmel. Vi sluttede af med den medbragte kaffe og fik en god snak om dagens forløb.

Vi fandt flere svampe der ikke lod sig bestemme, de er derfor udeladt af listen.

FUNGA liste:

Mønje-vokshat

Snehvid vokshat

Voksgul vokshat

Brusk-vokshat

Orange mosnavlehat

Finstokket navlehat

Spids nøgenhat

Halvkugleformet bredblad

Rynket mælkehat

Ege-mælkehat

Okkergul skørhat

Broget skørhat

Purpurbroget skørhat under eg

Spiselig skørhat

Sværtende skørhat

Rødmende fluesvamp

Brun kamfluesvamp

Punktstokket indigorørhat

Rød skælrørhat   ved poppel

Brunægget huesvamp

Blankstokket huesvamp

Toppet huesvamp

Sodfarvet skærmhat

Almindelig bruskbold

Abrikoskølle

Orangegul køllesvamp

Puppe-snyltekølle

Polygon-voksskind

Egevoksskind

Egens barksprænger

Hyldehinde

Purpurlædersvamp

Ruslædersvamp

Klar bævretop

Gul bævresvamp på eg

Håret læderporesvamp på eg

Birkeporesvamp

Tøndersvamp på eg

Randbæltet hovporesvamp

Poppel ildporesvamp

Poppelporesvamp på æble

Ræve-spejlporesvamp

Oksetunge

Tueporesvamp

Gren-bruskhat på æble

Grenbæger

Referat skrevet af Hanne Petra Katballe

 

 

Ad hoc-tur svampetur d. 25 maj 2014

Det var en fantastisk tur i en utrolig smuk skov – med status af urørt skov. Vi var syv deltagere på turen.  Jesper var mand for at guide os på en fin tur i Nørholm Gods skov.

Peer forklarede os om naturen og de spændende vækster der findes kærmysse – gifttyde.

Der var ikke så mange svampe fremme men vi fandt et par svovlporesvampe – egelabyrintsvamp – tøndersvampe – et svampedyr – løv-fladhat

Der var utrolig mange fine og sjældne insekter i skoven. – Jesper kendte de mange og fortalte beredvilligt om dem.

En rigtig fin tur – det bliver spændende at se hvad der er af svampe når vi skal have tur der i efteråret !

Ad hoc-tur i Dejbjergområdet den 18. marts 2014

Det blev til 8 deltagere, som mødte op til en spontant arrangeret forårstur den 18. marts. Turen foregik i gråvejr, men landskabet var behagelig tørt og temperaturen ca. 9 grader.

Det første område, vi kiggede på, var et trædepot i Dejbjerg Jernalder. Det meste er løvtræ, men der er lidt nåletræ; noget er i nogenlunde frisk tilstand, men meget har ligget længe udsat for vejr og vind, så der er forskellige pore- og andre svampe, som vokser på træ.

I ”Jernalderskoven”, en blandingsskov med lidt indslag af skovfyr, rødel, tjørn, bævreasp m.v. er der en del døde stammer og grene, som også giver levemuligheder for svampen Her blev der også kigget efter svampe.

Artslisten blev ikke lang, men vi fandt arter, som ikke alle kendte, så vi lærte lidt og havde en meget hyggelig tur, som sluttede med fælles bestemmelse i museets uderum ved shelterpladsen.

Almindelig cinnobersvamp
Gul bævresvamp
Almindelig judasøre, let udtørret; i mængder på hyld
Almindelig tåresvamp
Håret lædersvamp
Broget læderporesvamp
Håret læderporesvamp
Fyrre-korkhat
Gul fløjlsfod; var den eneste spisesvamp ud over judasøre, men svampenes tilstand fristede ingen
Glimmer-blækhat

Yderligere en barksvamp og tre poresvampe blev hjembragt til forhåbentlig senere bestemmelse.Tage og Inger

Svampetur Dejbjerg Plantage 23. september 2012

Svampeturen i Dejbjerg Plantage hvor Benny Christensen er turleder er fra tiden før dannelsen af Æ Skurrehat. I alle årene har der været tur i skoven med indsamling og gennemgang af spisesvampe med det formål, at deltagerne skulle ende med at have lært nogle få spisesvampe at kende, så de trygt kunne gå ud i deres egen Vestjyske skov og samle spisesvampe. Turen i skoven er altid afsluttet med en gennemgang af deltagernes kurve for at sikre, at ingen kommer af sted med giftige eller dårlige svampe, og således også i år.

I år deltog ca. 30 voksne og 3 børn i et fint vejr, og svampene var fremme efter en lang periode, hvor der absolut ikke har manglet vand i naturen. Udgangspunktet for Benny var i år, at alle deltagere skulle opleve 6 arter af spisesvampe: Almindelig Kantarel, Tragt-kantarel, Brunstokket Rørhat, Punktstokket Indigo-rørhat, Spiselig Rørhat og Almindelig Pigsvamp, og det lykkedes næsten, idet der kun manglede Indigo-rørhat. Som regel plejer Brunstokket Rørhat at være den almindeligste spisesvamp i plantagen, og den blev fundet, men kun forholdsvis få individer, helt i overensstemmelse med de flestes oplevelse af, at rørhattene ikke var meget fremme på det pågældende tidspunkt. Jeg tror, at de fleste deltagere havde de øvrige arter i kurvene, og mange så rigeligt at de kunne tage hjem og tilberede friskplukkede svampe til aftensmaden. Fire familier valgte at melde sig ind i svampeforeningen på turen i stedet for at betale gebyr for ikke medlemmer af svampeforeningen.

Efter skovturen er der tidligere fulgt op med et billedforedrag i naturskolelokalet på Bundsbæk Møllegård, hvor der også var mulighed for at se på udstillede svampe og kigge på bøger til svampeturen, men denne del måtte udgå i år, da naturskolelokalet var optaget.

 

Ad hoc tur 28.08. til Skjerk Plantage, Aulum.

Mørk læderpigsvamp
Mørk læderpigsvamp

På turen til Skjerk Plantage d. 28.08. mødte 5 deltagere frem, foruden turlederne. Vi delte os i 3 grupper og gennemsøgte plantagen efter alle slags svampe. Som afslutning bestemte Arne de indsamlede svampe. Fundliste er vedlagt. Der var en sjældenhed blandt fundene, nemlig mørk læderpigsvamp.

Til slut var der chokoladekage og snaps lavet på tragtkantareller.

I plantagen blev følgende arter fundet: purpur-væbnerhat, almindelig kantarel, rødmende fluesvamp, rødm. fluesvamp variant m. gul ring, kugleknoldet fluesvamp, bestøvlet fladhat, sortfiltet viftesvamp, brunstokket rørhat, stor giftskørhat, bleg giftskørhat, prægtig skørhat, okkergul skørhat, galderørhat, nålebruskhat, rødgul pigsvamp, tragtkantarel, almindelig orangekantarel, cinnoberbæltet slørhat, cinnoberskællet slørhat, mørk læderpigsvamp, punktstokket indigorørhat, rød ametysthat, violet ametysthat, anis-tragthat, brun kamfluesvamp, spiselig skørhat, mild kamskørhat, randbæltet hovporesvamp, brunlig kødporesvamp, almindelig guldgaffel, bitter kødporesvamp, gran-koralsvamp, grovporet rørhat, almindelig netbladhat, rødbrun mælkehat og kanel-støvrør.

Derudover blev der fundet flere svampe, som blev taget med for nærmere bestemmelse.