Efterårsprogram 2018

Æ Skurrehat – Svampeture og arrangementer efterår 2018

Torsdag den 23/8: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19.00 – 21.00
Koordination: Tage Madsen, 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk + medlemmer af bestyrelsen
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Søndag den 26. august: Blåbjerg Klitplantage
Vi tager med Æ Skurrehat til en rigtig vestjysk klitplantage og ser på de svampe, som nåleskoven og egekrattet kan byde på i august, selv om der kan være højrisiko for en tom svampekurv. Vi ser på årstidens svampe i skoven, og skal naturligvis også nyde udsigten fra Blåbjerg, landets højeste klit, 64 m over havet.
Mødested: P-pladsen ved Blåbjergvej, ved Blåbjerg.
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 27. august: Svampemandag NaturKultur Varde
Medbring eksemplarer af de svampe, du har fundet i weekenden, som du gerne vil lære at kende. Vi har svampebøger m.m., men medbring gerne din egen lup og bøger, hvis du har. Tag kaffe med.
Mødested: NaturKultur Varde, Roustvej 111, 6800 Varde.
Tid: 18.00 – ca. 21.00
Ledere: Johnny Hansen (75212254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk),
Helmuth Andresen, (helmuth.a@live.dk).
Tina Larsen, t.larsen7@me.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Lørdag den 1. september: Økologisk Høstmarked i Forundringens Have, Vestjyllands Højskole
Fælles stand for Dansk Ornitologisk Forening/DOF, Danmarks Naturfredningsforening/DN og Æ Skurrehat/
Vestjysk lokalafdeling af Svampeforeningen. Standen er bemandet med medlemmer af bestyrelserne, som fortæller om arbejdet i foreningerne og udleverer materialer om aktiviteterne. Svampeforeningen serverer smagsprøver for deltagerne.
Mødested: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing
Tid: 10.00 – 17.00
Koordinator: Tage Madsen (97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk). (Helmuth, Jonna, ++ deltager)
Arrangør: DOF, DN og Æ Skurrehat i samarbejde med Forundringens Have, Vestjyllands Højskole.

Søndag den 9. september: Tur til Skallingen
På en tur i landskabet leder vi efter årstidens svampe i det særprægede landskab. Frokosten indtages i Ho Elipsen i Ho Plantage, og derefter søger vi bl.a. efter okkergul fluesvamp i plantagen – og mon ikke vi også finder noget spiseligt tilsvampekurven.
Mødested: Vogterhuset/madpakkehuset, hvor vejen på Skallingen ender
Tid: 10.00 – ca. 15.00
Turleder: Charly Rise, 21443783, mail: briserne@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag den 15. september er aflyst.

Mandag den 17. september: Svampemandag NaturKultur Varde
Medbring eksemplarer af de svampe, du har fundet i weekenden, som du gerne vil lære at kende. Vi har svampebøger m.m., men medbring gerne din egen lup og bøger, hvis du har. Tag kaffe med.
Mødested: NaturKultur Varde, Roustvej 111, 6800 Varde.
Tid: 18.00 – ca. 21.00
Ledere: Johnny Hansen (75212254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk),
Helmuth Andresen, (helmuth.a@live.dk).
Tina Larsen,3063 7798, t.larsen7@me.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Lørdag den 22 september: Svampetur ved Mønsted (kalkområde)
Vi samles ved OK-tanken og kører til Mønsted Skovvej, hvor der er et større område med blandskov, med kalk under et jordlag 20-100cm. Langs Mønsted Å er der fundet 7 arter af vokshat, bl.a. papegøje-vokshat. I Mønsted Plantage har jeg fundet fløjls-mælkehat og leverbrun mælkehat, og ved pil langs åen er der fundet pile-foldhat. Vi håber at finde svampe, der ikke er så almindelige i Vestjylland.
Mødested: OK-tankstationen, Bredgade, Mønsted. Indkørsel fra A16 i rundkørslen
Tid: 13.30 – 16.00
Turleder: Fjord Josephsen 20305014, mail fjord@tim9.dk
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 23. september: Spisesvampe i Dejbjerg Plantage
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13.00 – 15.30
Begyndertur efter let genkendelige spisesvampe, men vi kigger også efter andre og evt. giftige svampe. Turlængde ca. 4 km, medbring evt. kaffe. Turen er første del af to arrangementer om spisesvampe, hvor anden del, Svampespisedag, afholdes mandag den 15. oktober (efterårsferie) på Bundsbæk Mølle.
Turledere: Benny Christensen (97333280, bemctim@gmail.com),
Tage Madsen (97371831/23641406), mli.tm@turbopost.dk). (Dina og Inger ++ deltager)
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Søndag den 30. september: Svampesøndag – VILD MAD – svampe og vildt
Svampe, nyskudt kronvildt og masser af bål danner rammerne for dagen – en dag, hvor du bliver klogere på svampe, og hvor vi afslutter med i fællesskab at tilberede en 3-retters menu over åben ild.
Mødested: NaturKulturVarde, Gl. Skovfogedbolig, Roustvej 111, Varde
Tid: 10.30 – 17.30
Turleder: Morten Vinding, 75222250, mv@naturkulturvarde.dk
Arrangør: NaturKulturVarde
Pris: Kr. 450 incl. mad og drikke
Tilmelding og flere informationer: www.NaturKulturVarde.dk

Mandag den 1. oktober: Svampemandag NaturKultur Varde
Medbring eksemplarer af de svampe, du har fundet i weekenden, som du gerne vil lære at kende. Vi har svampebøger m.m., men medbring gerne din egen lup og bøger, hvis du har. Tag kaffe med.
Mødested: NaturKultur Varde, Roustvej 111, 6800 Varde.
Tid: 18.00 – ca. 21.00
Ledere: Johnny Hansen (75212254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk),
Helmuth Andresen, (helmuth.a@live.dk).
Tina Larsen, t.larsen7@me.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Torsdag den 4/10: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19.00 – 21.00
Koordination: Tage Madsen, 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk + medlemmer af bestyrelsen
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Søndag den 7. oktober: Svampetur til Staksrode Skov ved Vejle Fjord
I den spændende kystskov på nordsiden af Vejle Fjord ser vi efter svampe i den varierede løv- og nåleskov, og i kystlandskabet med jordbund af plastisk ler er der mulighed for at møde sjældne og sære svampe, bl.a. de giftige arter grøn fluesvamp og satans rørhat. Blandt spisesvampene er der bl.a. mulighed for stor trompetsvamp. Terrænet er stedvis meget kuperet, så medbring praktisk fodtøj.
Mødested: P-pladsen ved Stenhøj Strand, Staksrodevej, 7150 Barrit
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 7. oktober: Vokshatte og andre overdrevssvampe i Nørholm skov og hede
Mødested: P-pladsen ved Nørholm Gods, Stokkebrovej 3, 6800 Varde, på Lundvej, vej nr. 12 mellem Ølgod og Varde.
Tid: 13.30 – ca. 16.30
Turen foregår i et overdrevsområde ved Nørholm Gods med den genslyngede Varde Å. Her er forskellige arter af vokshatte, rødblad og slørhatte – og evt. i den gamle egeskov nv for godset, hvor der er fundet snyltende rørhat og andre rørhatte. Deltagerne skal ikke forvente at få spisesvampe i kurvene, men der er mulighed for at opleve mindre kendte arter.
Medbring bærbar kaffe, støvler er nødvendigt fodtøj til turen.
Ledere: Hanne Petra Katballe, 42206571, kiella@me.com
David Boertmann
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 14. oktober: Nr. Vosborg Hede / Blåbjerg Plantage: Spise- og andre svampe
Vi kigger efter spisesvampe, tragtkantareller og pigsvampe, men også efter, hvad der ellers er af svampe i plantagen. Efter en tur i plantagen køres videre til p-pladsen ved Gosmer Bro, hvor vi kigger efter svampe i en anden biotop. Afslutning ved p-pladsen
Mødested: Råsted Kirkes p-plads, vest for Holstebro, og kører herfra til Plantagen.
Tid: 13.00 – ca. 15.30
Turledere: Jackie Sørensen 97427141/61777081, marieogjackie32@gmail.com
Tage Madsen 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 15. oktober: Svampespisedag – tur i Lyager Plantage
I forbindelse med svampespisedag er der formiddagstur i Lyager Plantage, hvor vi leder efter spisesvampe.
Mødested: P-pladsen ved Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 10.30 – 12.00
Turleder: Tage Madsen (97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 15. oktober: Svampespisedag – svamperetter på Bundsbæk Mølle
Medlemmer af Æ Skurrehats bestyrelse laver forskellige svamperetter og uddeler smagsprøver til museets gæster. Det er sikkert muligt at smage retter med rørhatte, kantareller og tragtkantareller, pigsvampe m.m. Turen er anden del af lokalafdelingens to arrangementer om spisesvampe.
Leder: Dina Møberg (75335408/20335408, dina.moberg@yahoo.dk), Jonna Kabel Larsen og medlemmer af svampeforeningens bestyrelse.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13.00 – 16.00.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening og Ringkøbing-Skjern Museum.
Pris: Entré til museet for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer af foreningerne.

Søndag d. 21 oktober: Tragtkantarel-tur til Smidstrup og Tykhøj Krat
Vi besøger denne fine skov med de to høje bakker Storetåen og Lilletåen og (resterne af) en ægte ulvegrav. I tykningen under ædelgranerne kan der, selv efter den første nattefrost, stå fine tragtkantareller. Vi undersøger, hvad der gemmer sig, en sen efterårsdag.
Mødested: P-pladsen nord for skoven hvor vej nr. 473 Sdr. Omme – Bredsten møder vej nr. 176 Bredsten – Give.
Tid: 13.30 – 16.30.
Turledere: Peer Høgsberg (23640265, peer.natur@gmail.com).
Helmuth Andresen, (helmuth.a@live.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Torsdag den 8/11: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19.00 – 21.00
Koordination: Tage Madsen, 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk + medlemmer af bestyrelsen
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Onsdag den 23. januar 2019: Generalforsamling i Æ Skurrehat
Generalforsamlingen afholdes på Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen beværter med svampesuppe, øl/vand. Nærmere omtale på hjemmesiden og via mailringen.

AD HOC – ture
Medlemmerne får orientering om ad hoc-ture nogle dage før turens gennemførelse via Æ Skurrehats mailring og hjemmesiden, og ideen med disse ture er, at det skal være muligt at lave en tur til et område, hvor der pludselig er opdaget interessante svampe.
Alle medlemmer kan tage initiativ til at lave en ad hoc tur til en lokalitet, de ønsker at vide mere om. Man kan selv lave turen eller henvende sig til bestyrelsen med forslag til lokaliteter, og man kan få en med-turleder til at hjælpe med at lave turen. Ture i Stats-, kommunal- eller menighedsrådsskov m.v. kan arrangeres uden videre, men hvis turen skal foregå i en privat plantage/område, skal der søge en tilladelse hos ejeren.

Et par ture er allerede planlagt, formentligt i september, men datoen for gennemførelsen er ikke fastlagt.

Svampetur i Ho Klitplantage
Af spisesvampe håber vi at finde kantareller , der plejer at være en del prægtig skørhat, hvis de ikke allerede er spist af snegle m.v., og måske gran-mælkehat – og vi kigger også efter de arter, der ikke kan spises. Medbring kurv og kniv. Ved afslutningen på turen gennemgås kurvene i fællesskab.
Mødested: Skallingvej, 6857 Blåvand, ved den store p-plads på venstre side.
Tid: 13.30 – ca. 16.30
Turledere: Tina Larsen,3063 7798. t.larsen7@me.com
Helmuth Andresen, (21240859, helmuth.a@live.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Tur til Marbæk ved Esbjerg
Vi følges ad ud i skoven, og vi håber at finde en masse dejlige spisesvampe. Der kigges også efter andre svampe under vejs, og ved turens afslutning gennemgås kurvene for spisesvampe og de øvrige arter.
Mødested: Marbækhøjvej, ved den store p-plads
Tid: 17.00 – ca. 20.00
Turledere: Tina Larsen, 3063 7798, t.larsen7@me.com
Helmuth Andresen, (21240859, helmuth.a@live.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Turledere
Benny Christensen (97333280, bemctim@gmail.com)
Charly Rise, 21443783, briserne@gmail.com
David Boertmann
Dina Møberg, 20335408, dina.moberg@yahoo.dk
Hanne Petra Katballe, 42206571, kiella@me.com
Helmuth Andresen, 21240859, helmuth.a@live.dk
Mona Møller Christensen, 30424985, mmc1956@hotmail.com
Morten Vinding, 75222250, mv@naturkulturvarde.dk
Peer Høgsberg 23640265, peer.natur@gmail.com
Inger Thamdrup 24525718, inger@mosesthamdrup.dk
Jackie Sørensen, 97427141/61777081, marieogjackie32@gmail.com
Johnny Hansen, 75212254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Jonna Kabel Larsen, 51411681, jkabellarsen@gmail.com
Tage Madsen (97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk
Tina Larsen, 3063 7798, t.larsen7@me.com
Fjord Josephsen, 60691957, fjord@tim9.dk