Fund af gul nøkketunge (Mitrula paludosa)

Registrerede fund af gul nøkketunge, Mitrula paludosa i Æ Skurrehat-kommunerne (Thisted undtaget).

Kilder: Fugleognatur.dk , observationer 2008-2016 og Svampeatlas.dk  2009-2016. Søgning afsluttet 31.12.2016.

Kommune Lokalitet Dato Finder Veg.type Substrat Bemærkninger Link til findested *(+ evt. senere bemærkninger fra IT)
Struer Kærgård Mølle 23/05/2009 Jan Gert Borgren Nielsen

 

Sumpskov Løv- eller nåledække, løse blade og nåle Sump væld. Birk, røn pil, el. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=JN2009-7200

 

Skive Rønbjerg Mose, Estvadgård, Skavn 25/06/2012 David Boertmann

 

Mose Urtestængler, græsstrå mv. 2012:I vand og mos ved søbred indenfor rørsumpen. Velkendt voksested.

2007:Bredden af næringsfattig sø, i vanddækket Sphagnum, stillestående vand!

2012 http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=DB2012-447192

 

(Fundet samme sted af DB 2006 og 2007:

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=DB2007-302217 )

 

Skive Rønbjerg Mose, Estvadgård, Skavn 10/04/2015 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra) anden naturtype;

 

løv- eller nåledække, løse blade og nåle Fundet på kendt sted i mellem mosser i søkanten – der var kun få bittesmå knappenåls- store eksemplarer – stedet er svært at finde uden lokalkendskab eller guide!

Økologikommentar: skovsø

 

http://svampe.databasen.org/observations/703773

 

Herning Gilbjerg Bæk 05/05/2015 Rune Sørensen Arten er set hist og her på lokaliteten.  

(Mellem Vind og Ørnhøj)

Herning Skjern Å v. Skarrild 27/04/2016 Rune Sørensen. Fåtallig.
Herning Talund 08/05/2016 Nicholas Bell 5 stk. (Mellem Nybro og Simmelkær)
Herning Grimstrup 27/05/2016 Rune Sørensen. 10 stk. (Albækvej mellem Timring og Skibbild)
Herning Ovstrup Hede

 

30/05/2016 Gert Thorhauge Andersen. 1 moden. I våd eng/mose på sydsiden af Røjenbæk
Herning Holt 24/06/2016 Rune Sørensen 2 stk.
Ikast-Brande Nørlund Plantage omkring Gåsedam 11/05/2008 Niels Peter Brøgger

 

 

 

Fundet 2 bestande på nordlige side af Holtum Å. Fundet både 400 m SV for Harrild Vandmølle og 500 NØ herfor. Fåtallig.
Ikast-Brande Funder Ådal 26/04/2014 Nicholas Bell 100 stk.
Ikast-Brande Vester Harrild

I tørvegrave på sydsiden af vandløbet ved sommerhus syd for Fasterholtvej.

13/05/2009 Martin Vestergaard/ Tørvegrav. Andet substrat.

Blade mellem sphagnum i vand.

Tørvebund. Fugtigt, soleksponeret voksested.

Ca. hundrede frugtlegemer i gl. tørvegrav med let skygge fra birketræer. Voksede mellem sphagnum og smalbladet kæruld flydende i vand. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=MAV2009-7314

 

Ikast-Brande Harrild Dambrug

På nordsiden af Holtum Å 300 m vest for vej 439.

12/04/2009 Niels Peter Brøgger

 

Mose Løv- eller nåledække, løse blade og nåle.

Dyndbund.

Fugtigt, skyggefuldt voksested.

I vældområde under pilebusk. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=npb2009-4290

 

Ikast-Brande Harrild Dambrug

Lidt Nordøst for Harrild Dambrug, mose ved Holtum Å

22/05/2009 Torbjørn Borgen

 

 

Mose Mos

Sphagnum.

Tørvebund

Fugtigt, soleksponeret voksested.

Flere steder i våde render.

Friske eks, kendt sted ifølge NPB.

 

 

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=TB2009-7023

 

(ved Kvindbæk)

Ikast-Brande Struben 18/05/2016 Karen Thingsgaard. Fåtallig. 28 frugtlegemer set – vokser på førne af salix og dyndpadderok.
Ikast- Brande Elværk Sø 15/05/2004 VJ: Fundet i år igen i tre småbække på nordsiden af Brande Elværksø, Kun få ex. måske fordi det er lidt tidligere end de sidste år, hvor de blev fundet i juni på samme lokaliteter. 15.5.4, TMG (Tove Mansfeld-Giese) http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=GLDB2004-390684

 

 

 

Ikast-Brande Elværk Sø (Brande)

Nord for søen.

08/06/2010 Martin Vestergaard

Fundet af Helene Hansen.

Mose Løv- eller nåledække, løse blade og nåle Tørvebund.

Fugtigt, soleksponeret voksested.

I væld; halvskygget.

 

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=MAV2010-95951

(2015: lokaliteten eftersøgt 25. 5 og først i juni uden at finde gul nøkketunge)

Ringkøbing-Skjern Sørup Sande 24/05/2014 Niels Jørgen Wiwe Stod her i vandkanten og desuden flere steder i grøften langs Sørupvej. 100 stk.  

 

 

Ringkøbing-Skjern Hoverdal Plantage 12/05/2013 Hanne Petra Katballe

 

Sumpskov Løv-eller nåledække, løse blade og nåle Rindende vand i ellesump. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=petra2013-505886

(Hoverdal pl. vest)

Ringkøbing-Skjern Hoverdal 23/03/2014 Hanne Petra Katballe

 

Sumpskov Andet substrat Vokser i afvandingsrender i ellesump http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=petra2014-663671

(Hoverdal pl. vest)

 

Ringkøbing-Skjern

 

Hoverdal 18/03/2015 Hanne Petra Katballe

 

Sumpskov jord eller humus Nærmest nøkkelig !! 5 dage tidligere end sidste år !! http://svampe.databasen.org/observations/701085

(Hoverdal pl. vest)

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

Hoverdal Plantage

 

23/02/2016 Hanne Petra Katballe

 

 

Skovmose løv- eller nåledække, løse blade og nåle Fundet på en kendt lokalitet flere små frugtlegemer http://svampe.databasen.org/observations/734771

 

(Hoverdal pl. vest)

 

Ringkøbing-Skjern

 

Hoverdal 25/06/2016 Hanne Petra Katballe, David Boertmann

 

Sumpskov urtestængler, græsstrå mv. En håndfuld frugtlegemer stod godt gemt i vegetationen. http://svampe.databasen.org/observations/9166321

(Hoverdal pl. vest)

 

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

Hoverdal Plantage 30/06/2016 Hanne Petra Katballe, David Boertmann

 

mose

Urtestængler, græsstrå m.v. Adskillige frugtlegemer på et velkendt findested – fine og friske! http://svampe.databasen.org/observations/9166568

(Hoverdal pl. vest)

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

 

Hoverdal Plantage 23/07/2016 Hanne Petra Katballe

 

mose

Urtestængler, græsstrå m.v. http://svampe.databasen.org/observations/9168480

 

(Hoverdal pl. vest; samme findested som 9166568)

Ringkøbing-Skjern Hoverdal Plantage 07/06/2014 Hanne Petra Katballe

 

Mose Urtestængler, græsstrå mv. Nøkketungerne vokser i en lille fladvandet sø uden til/afløb – muligvis gravet til sølested for kronvildtet.  

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=petra2014-668014

(Hoverdal pl. vest)

Ringkøbing-Skjern

 

Hoverdal Plantage 07/05/2015 Hanne Petra Katballe

 

Anden naturtype

løv- eller nåledække, løse blade og nåle Nøkkerne vokser i kanten af en lille (muligvis udgravet)sø mellem græsser og mosser. http://svampe.databasen.org/observations/703767

(Hoverdal pl. vest)

Ringkøbing-Skjern

 

Hoverdal Plantage 07/05/2015 Hanne Petra Katballe

 

 

Skovmose

løv- eller nåledække, løse blade og nåle nøkkerne vokser spredte i et tykt lag mos http://svampe.databasen.org/observations/703769

(Hoverdal pl. vest)

Ringkøbing-Skjern Ejstrup bæk 11/05/2014 Hanne Petra Katballe

 

 

Pilemose/

krat

Andet substrat Sump med svagt rindende vand. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=petra2014-666508

(Hoverdal pl. vest)

 

Ringkøbing-Skjern

 

Biowide 028 Ejstrup mose 07/05/2015 Hanne Petra Katballe

 

mose

løv- eller nåledække, løse blade og nåle Stod flere steder i den fugtige del af feltet http://svampe.databasen.org/observations/703755

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

Biowide 032 07/05/2015 Hanne Petra Katballe

 

skovmose

Mange nøkketunger Noget mystik på Svampeatlas. Kun foto, og det forsvinder
Ringkøbing-Skjern

 

Biowide 032 Ejstrup krat Blå 12/05/2016 Camilla Fløjgaard 20 stk.
Ringkøbing-Skjern

 

Hoverdal 17/05/2015 Hanne Petra Katballe

 

 

Anden naturtype.

Skovsø.

løv- eller nåledække, løse blade og nåle Økologikomm:Lærkenål. http://svampe.databasen.org/observations/704526

(Hoverdal pl. øst)

Ringkøbing-Skjern

 

Tovstrup 07/06/2015 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra)

mose

urtestængler, græsstrå mv. Nøkketungerne stod talrigt ud over hele mosen/kæret

 

http://svampe.databasen.org/observations/705492

 

Ringkøbing-Skjern

 

Tovstrup 28/06/2015 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra)

mose

mos Der var adskillige frugtlegemer mange steder i mosen – fundet nye steder såvel som på en tidligere tur samme sted http://svampe.databasen.org/observations/706037

 

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

 

Sab 07/07/2016 Hanne Petra Katballe (petra), David Boertmann (DB)

mose

Urtestængler, græsstrå m.v. Nogle få frugtlegemer fundet i dyb vegetation. http://svampe.databasen.org/observations/9166972

 

 

 

Ringkøbing-Skjern Hover Å 29/03/2014 Hanne Petra Katballe

 

Pilemose/

krat

Urtestængler, græsstrå mv. Blandet pile- og birkekrat på meget vandmættet areal ved Hover Å. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=petra2014-663981

 

Ringkøbing-Skjern

 

Hover Å 18/03/2015 Hanne Petra KatballePetra Katballe

 

 

jord eller humus http://svampe.databasen.org/observations/701104

 

Ringkøbing-Skjern

 

Hover Å 23/02/2016 Hanne Petra Katballe (petra) pilemose/-krat løv- eller nåledække, løse blade og nåle Flere meget meget små frugtlegemer på kendt lokalitet http://svampe.databasen.org/observations/734772

(Samme findested som 701104)

Ringkøbing-Skjern Bjørnemose 26/05/2009 Torbjørn Tarp Hist og her  

 

Ringkøbing-Skjern Bundsbæk Mølle/ Bjørnemose 18/05/2014 Inger M. Thamdrup Pilemose/-krat Rådnende blade Knap 50 meget små, spredt. I lavt, svagt rindende vand/ kildevæld. http://svampe.databasen.org/observations/9186132

 

 

 

Ringkøbing-Skjern Bundsbæk Mølle/ Bjørnemose 09/05/2015 Inger M. Thamdrup Pilemose/-krat Rådnende blade Knap 100 endnu små frugtlegemer. I lavt, svagt rindende vand/ kildevæld. http://svampe.databasen.org/observations/9186084

(Samme findested som 9186132)

Ringkøbing-Skjern Mombjerge 29/05/2009 Torbjørn Tarp Talrig  

 

Ringkøbing-Skjern

 

Momhøj Plantage 17/05/2015 Inger M. Thamdrup Anden naturtype.

 

Tørvemos. Vandløb.

Talrig på puder af Sphagnum i det nordlige tilløb til brunkulssøen. Under pil og birk.

http://svampe.databasen.org/observations/9186134

 

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

Momhøj Plantage 18/05/2016 Inger M. Thamdrup Anden naturtype.

 

Tørvemos. Talrig på puder af sphagnum i det nordlige tilløb til brunkulssøen. Under pil og birk. Fundet samme sted 17. maj 2015. http://svampe.databasen.org/observations/9186014

 

(Samme findested som 9186134)

Ringkøbing-Skjern Nørre Vium 15/06/2010 Torbjørn Tarp Fåtallig

 

Ringkøbing-Skjern Lønborg Hede 21/05/2009 Kevin Clausen

KC2010-95283

Hede Mos

Tørvebund)

Våd hede blandt tørvemos.

Fugtigt, soleksponeret voksested.

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=KC2010-95283

 

Ringkøbing-Skjern Lønborg Hede 25/05/2009 Kevin Clausen

KC2009-58814

Hede Løv- eller nåledække, løse blade og nåle På blade i et mindre kildevæld midt på heden.

Fugtigt, soleksponeret voksested.

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=KC2009-58814

 

Ringkøbing-Skjern Lønborg Hede 25/05/2009 Casper Fælled

CF2009-60826

Hede Mos Voksede midt i meget fugtig lavning ude på heden.

Fugtigt, soleksponeret voksested.

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=CF2009-60826

 

Ringkøbing-Skjern Lønborg Hede 21/05/2010 Kevin Clausen Hist og her
Ringkøbing-Skjern Borris Hede 25/06/2010 Morten Strandberg

ms2010-97937 /Hans J. Degn

Anden (grøft) Urtestængler, græsstrå mv. Død vandløbsvegetation.

Fugtigt, soleksponeret voksested.

http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ms2010-97937

(Borris Hede = Borris Sønderland i denne sammenhæng)

Ringkøbing-Skjern

 

Borris Sønderland 15/05/2016 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra) Anden naturtype urtestængler, græsstrå mv. Økologikom: på døde plantedele i bredvegetation i vandløbet.

Bem:15- 20 frugtlegemer i vandløbet hvor markøren er sat og et per stykker på den anden side af broen.

http://svampe.databasen.org/observations/738111

 

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

Borris Sønderland 15/05/2016 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra) Hede urtestængler, græsstrå mv Økologikomm: ca 30 frugtlegemer på døde plantedele i grøft med rindende vand. http://svampe.databasen.org/observations/738103

Findested er i samme grøftesystem som 97937 fra 25.6 2010.

 

Ringkøbing-Skjern

 

Borris Sønderland 15/05/2016 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra) Hede urtestængler, græsstrå mv Bem: Hundrede af frugtlegemer i svinget af bækken og set flere steder i grøften. http://svampe.databasen.org/observations/738104

 

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

Borris Sønderland 15/05/2016 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra) Mose Mos Bem: Få frugtlegemer http://svampe.databasen.org/observations/738109

 

 

 

Ringkøbing-Skjern

 

Borris Sønderland 15/05/2016 David Boertmann (DB), Hanne Petra Katballe (petra) Pilemose/- krat Mos Bem: Mange frugtlegemer i skygge under pilebuske http://svampe.databasen.org/observations/738112

 

 

 

Fanø Pælebjerg 01/05/2014 Steen Schwærter Adskillige ex. ved lille mose. 50 stk. Eftersøgt forgæves i 21. 5. 2015.
Varde Assenbæk Plantage 24/04/2014 Jesper Kristensen 15 stk.
Varde Assenbæk Plantage 16/04/2014 Jesper Kristensen 50 stk.  De er ca 25-30 m ude i mosen på vestsiden langs en lille kile.
Varde Assenbækmølle 16/05/2013 Jesper Kristensen Talrig.
Varde Assenbækmølle 16/05/2013 Jesper Kristensen

hodde2013-506488

Sumpskov Jord eller humus I bækløb. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=hodde2013-506488

 

Varde Assenbækmølle 16/04/2014 Jesper Kristensen
Varde

 

Assenbækmølle 06/05/2015 Inger Margrete Thamdrup Pilemose/-krat løv- eller nåledække, løse blade og nåle Min. 50 stk. mellem tørvemos på rådnende blade fra pil og birk. Området er let skygget af opvækst. http://svampe.databasen.org/observations/9186135

 

 

Varde

 

Assenbækmølle 03/04/2016 Thomas Kehlet (TKH) Pilemose/-krat løv- eller nåledække, løse blade og nåle

 

http://svampe.databasen.org/observations/736811

 

 

Varde Assenbækmølle 17/04//2016 Ole Martin og Thomas Kehlet. Hist og her på lokaliteten.
Varde Kløvbakke 07/06/2012 Mikkel Frederiksen Hist og her.
Varde Biowide 038 Vrøgum Kær Gul 16/05/2014 Claus Lunde 1 stk.
Varde Kløvgårde 28/05/2014 Finn Birkholm-Clausen 30 stk.
Esbjerg Alslev Å 09/05/2010 Johnny Hansen JH2010-93501 Mose Mos Dyndbund. Fugtigt, skyggefuldt voksested. Under piletræer i tørvemosmose. http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=JH2010-93501

Eftersøgt forgæves 2011 (ad hoc-tur).

Eftersøgt forgæves 26. april 2015 (lokaliteten ændret).

 

* fugleognatur.dk ´s kort over findesteder kommer du frem til sådan:

  • Noter funddato fra skemaet ovenfor.
  • Gå direkte til fugleognaturs observationsliste for gul nøkketunge: Klik på  http://www.fugleognatur.dk/art2.aspx?mode=obs&ID=4970
  • Gå ned på listen til den observation, du søger. Klik på den blå cirkel (se også de andre små ikoner).

Eller sådan:

  • Under foto: Klik for større kort
  • Klik på det findested du vil se, f.eks. Sørup Sande.
  • Klik på Mere information om observationen

Eller opret dig som bruger. Det er helt ukompliceret.

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Fund af gul nøkketunge før Atlasperioden.

Resultat af søgning på Æ Skurrehat-kommunerne; afsluttet 9/1/2015.

Kilde: svampeatlas.dk

 

  1. kolonne: Lokalitet. Selv om lokaliteten ikke er anført, kan findestedet ses ved klik på link i 6. kolonne.
  2. kolonne: Dato for fund.
  3. kolonne: Finder. ROD : Rødlistedatabasen.

 

 

Lemvig Kommune, Svampeatlas.dk før Atlasperioden (lokalitet Klosterheden):

Vis Mitrula paludosa IKKE ANGIVET 0/0/1995 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1995-412402

 

Herning Kommune, Svampeatlas før Atlasperioden:

Vis Mitrula paludosa Gindeskov Krat 0/0/1968 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1968-412388

 

Ikast-Brande Kommune, Svampeatlas før Atlasperioden (de 3 første er fra Elværk Sø, Brande):

Vis Mitrula paludosa IKKE ANGIVET 0/0/2003 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD2003-412411
Vis Mitrula paludosa IKKE ANGIVET 0/0/2004 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD2004-412412
Vis Mitrula paludosa Elværk Sø 15/5/2004 GLDB http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=GLDB2004-390684
Vis Mitrula paludosa Tranholm Plantage 22/6/2005 JV http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=JV2005-579051
Vis Mitrula paludosa Tranholm Plantage 22/6/2005 JV http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=JV2005-251750

 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Svampeatlas før Atlasperioden:

Vis Mitrula paludosa Hoverdal Plantage 22/6/1985 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1985-412392
Vis Mitrula paludosa Torsted 0/0/1993 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1993-412417
Vis Mitrula paludosa Hoverdal Plantage 0/0/1995 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1995-412393
Vis Mitrula paludosa Ejstrup Bæk 0/0/1995 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1995-412385
Vis Mitrula paludosa Ejstrup Bæk 0/0/1996 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1996-412386

 

 

 

 

Billund Kommune, Svampeatlas før Atlasperioden (1975: Baldersbæk Plantage. 2004: Billund Kommune; fejl i lokalitet? Bem. om Silkeborg golfbane?

Vis Mitrula paludosa Gyttegård Plantage 0/0/0 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=RODca-412390
Vis Mitrula paludosa IKKE ANGIVET 20/6/1975 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1975-412384
Vis Mitrula paludosa Silkeborg 25/4/2004 cb http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=CB2004-390659

 

 

Varde Kommune, Svampeatlas før Atlasperioden (1906: Letbækmølle; 1975: Assenbæk Kær):

Vis Mitrula paludosa IKKE ANGIVET 0/0/1906 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1906-412405
Vis Mitrula paludosa IKKE ANGIVET 1/6/1975 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=ROD1975-412383

 

Esbjerg Kommune, Svampeatlas før Atlasperioden (Størsbøl Plantage):

Vis Mitrula paludosa IKKE ANGIVET 0/0/0 ROD http://svampe.dk/soeg/?AtlasRecID=RODca-412414