Svampeture Forår 2018

Torsdag den 3. maj: Morkeltur til Ulfborg plantage – stenmorkler

Det er ikke mange morkler, hverken spiselige- eller stenmorkler, der er registreret i Vestjylland, måske fordi der er få, som leder efter dem. Turen her er et forsøg på at aktivere flere medlemmer af Æ Skurrehats medlemmer i jagten på forårets svampe.

Mødested: Ulfborg Falck station, Industriarealet 1, 6990 Ulfborg, ved Torstedvej
Tid: 18.30 – 20.00
Turleder: Fjord Josephsen, tlf. 20305014, mail fjord@tim9.dk
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50

Lørdag den 26. maj: Eftersøgning af gul nøkketunge på Lønborg Hede.

Lønborg Hede rummer oplagte voksesteder for gul nøkketunge: fugtig hede, mergel- og tørvegrave, vandhuller, kildevæld og bæk. Der er registreret fund et par steder for nogle år siden, men mon ikke vi kan finde flere på vores tur? Vær forberedt på fugtigt terræn og tag mad og drikke med.

Mødested: P-pladsen for enden af Fjerbækvej, 6880 Tarm
Tid: 11.30 – ca. 15.00
Turleder: Inger Thamdrup, 24525718, inger@mosesthamdrup.dk
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat og Danmarks Naturfredningsforening
Pris: gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50

Onsdag den 11. juli: Klosterheden – bævere og kantareller – måske…
Æ Skurrehat tager på en tidlig svampetur til Klosterheden sydøst for Lemvig, en klassisk kantarel-lokalitet. Måske er det tiden, måske ikke, men datoen var fin i 2016, og når vi nu alligevel er der, kigger vi efter spor af de berømte vestjyske bævere. Medbring svampekurv, kniv og børste.
Mødested: P-pladsen ved Møllesøen, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig
Tid: 18.30 – ca. 21.00
Turleder: Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat og Danmarks Naturfredningsforening
Pris: gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.