Vejledning

Blomkålssvamp

Svampebøger kan blive for forældet!

Det er vigtigt at have en nyere svampe bog, da bøger af ældre dato kan indeholde forkert information om spiselige og giftige svampe.

Vi anbefaler til nybegyndere:

Sikre spisesvampe i de vestjyske plantager.   Benny Christensen ISBN 87 89155 42 4

Politikens Svampebog.                                        Henning Knudsen og Jens H. Petersen ISBN 978 87 567 6511

Svampe – du kan spise.                                       Jens H. Petersen ISBN  9788702160574

Hent Vejledning om indsamling og tilberedning af svampe af Poul Borup

Læs om regler for færdsel i stats- og private skove på denne side.
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/hvad-maa-jeg-samle/i-skoven/

Om fotografering af svampe se Aase Flensteds vejledning www.aaseflensted.dk