Ad hoc-tur i Dejbjergområdet den 18. marts 2014

Det blev til 8 deltagere, som mødte op til en spontant arrangeret forårstur den 18. marts. Turen foregik i gråvejr, men landskabet var behagelig tørt og temperaturen ca. 9 grader.

Det første område, vi kiggede på, var et trædepot i Dejbjerg Jernalder. Det meste er løvtræ, men der er lidt nåletræ; noget er i nogenlunde frisk tilstand, men meget har ligget længe udsat for vejr og vind, så der er forskellige pore- og andre svampe, som vokser på træ.

I ”Jernalderskoven”, en blandingsskov med lidt indslag af skovfyr, rødel, tjørn, bævreasp m.v. er der en del døde stammer og grene, som også giver levemuligheder for svampen Her blev der også kigget efter svampe.

 Artslisten blev ikke lang, men vi fandt arter, som ikke alle kendte, så vi lærte lidt og havde en meget hyggelig tur, som sluttede med fælles bestemmelse i museets uderum ved shelterpladsen.

Almindelig cinnobersvamp
Gul bævresvamp
Almindelig judasøre, let udtørret; i mængder på hyld
Almindelig tåresvamp
Håret lædersvamp
Broget læderporesvamp
Håret læderporesvamp
Fyrre-korkhat
Gul fløjlsfod; var den eneste spisesvamp ud over judasøre, men svampenes tilstand fristede ingen
Glimmer-blækhat

Yderligere en barksvamp og tre poresvampe blev hjembragt til forhåbentlig senere bestemmelse.Tage og Inger