Generalforsamling i København 27.februar 2016

Lørdag 27.februar var der generalforsamling i Svampeforeningen – Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Formiddagen var afsat til lokalafdelingerne fra Nordjylland – Østjylland – Vestjylland – Fyn – Sjælland og Bornholm.

Det var interessant at høre, hvad der foregår i de andre lokalafdelinger. Nogle afdelinger efterlyste samarbejde på tværs af landsdelene.  Nogle afdelinger gav udtryk for at de mangler ekspertise i forhold til mikroskopi og svampebestemmelse.

Der blev  til frokost serveret wraps og kaffe/te – øl og vand kunne købes.

Efter frokost var der et foredrag med 2 tyske mykologer og de fund de havde gjort på et ganske kort strækning på et dige på Femern.

Herefter blev generalforsamlingen afholdt. Formandens beretning og foreningens regnskab og fondenes regnskaber blev gennemgået og godkendt. Ligeledes blev Svampetryk’s regnskab gennemgået og godkendt.

Henny Lohse ville gerne træde ud af bestyrelsen og til at afløse hende valgtes Tobias Bøllingtoft.

Efter generalforsamlingen holdt Jens H Petersen et fint foredrag om rørhattene og de nye slægter, som rørhattene er blevet inddelt i.

Samtidig viste han hvordan de nye bestemmelseshjul fungerer.

Om aftenen blev der serveret middag i kantinen på Geologisk Museum til de der havde tilmeldt sig denne. Den bød endnu en gang på spændende og dejlig mad.