Poul Borup er død

Den triste meddelelse om, at Poul Borup er død 60 år gammel den 4. august 2014 kom efter et relativt kort sygdomsforløb i 2014. Poul var med til at starte den lokale arbejdsgruppe, der senere blev til Æ Skurrehat, vestjysk lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme i 2009. Ved opstarten af lokalafdelingen havde han været medlem af Svampeforeningen i nogle år. I arbejdsgruppen var der enighed om, at kommunikationen til medlemmerne skulle foregå pr. mail, og Poul påtog sig arbejdet med at etablere og drive den mailring, som nu er et effektivt kontaktorgan til medlemmerne.

I opstarten var der behov for et kursus, som kunne kickstarte lokalafdelingens arbejde, og Poul var sammen med Benny Christensen og Arne Jakobsen ankermand i arbejdet med at organisere kurset, hvor han havde ansvaret for den sidste kursusaften, den del, der handlede om, hvordan svampene kan tilberedes og spises. Et oplagt valg fordi han var meget kulinarisk interesseret, og havde stor erfaring med at lave forskellige retter.

Også på det mere formelle plan var Poul Borup aktiv. Således lavede han udkast til Æ Skurrehats vedtægter, og han var med til at indkalde til stiftende generalforsamling i lokalafdelingen den 23. marts 2010. Ved første generalforsamling blev han indvalgt i bestyrelsen som sekretær og kasserer, og han lavede et fint oplæg til vedtægter for bestyrelsesarbejdet. Som turleder og medleder på turene var Poul Borup altid god at arbejde sammen med, fordi han havde stor indsigt i svampenes biologi og lyst til at fortælle andre om dem. Det har også betydet meget for Æ Skurrehats medlemstal at Poul altid, når en svampetur var slut, var opsøgende over for de deltagere, der ikke var medlemmer af foreningen med tilbud om materialer og evt. medlemskab.

På Æ Skurrehats hjemmeside finder vi Poul Borups grundige vejledning til nye svampesamlere. Den kan også med udbytte læses af mere rutinerede svampefolk, fordi den med sine mange praktiske anvisninger på, hvordan man får mest muligt ud af sine svampe hjemme i køkkenet.

Med Poul Borups alt for tidlige død har Æ Skurrehat mistet et meget værdsat medlem af bestyrelsen, som engagerede sig 100 % i arbejdet med at udbrede kendskabet til svampene. Han var et varmt menneske med et stort overskud, en aktiv og passioneret svampeelsker med en finurlig personlighed, som vi kunne lide at være sammen med. Poul var altid forsigtig i omgangen med svampene, og ofte hørte vi hans motto, når vi var sammen: ”Hvad vi ikke ved med sikkerhed, det ved vi ikke” – Æret være hans minde.

Bestyrelsen i Æ Skurrehat

Poul Borup
Poul J. Borup