HERBORG BAKKER 16.OKTOBER 2016

Der er svampe i Herborg Bakker! 

Ja, selvfølgelig er der også svampe i Herborg Bakker. Ikke at de myldrede og lyste op i skovbunden, men det ansporede blot os fire deltagere til at få øjne og fingre ned i græs og løv.

 

Fra P-pladsen på Bakkevej gik vi med uret rundt langs stierne. I den blandede løvtræsbevoksning fandt vi bruskbolde, brombær og en masse brombærlignende planter (fliget brombær, Rubus laciniatus; ynder især mager jord. Se mere på fugleognatur.dk).

Længere fremme under de store bøge var der også sparsomt med svampe, men det var dog her vi fandt hovedparten af arterne på listen nedenfor. En enkelt, slemt henfalden rørhat kan tyde på, at det bare er med at prøve igen næste år.

 

Efter at have nydt udsigten fra den største oldtidshøj, faldt Tinas opmærksomme blik på nogle små snehvide vokshatte mellem græs og lyng helt op langs stien. Og igen langs hegnet på nordsiden af højen endnu en klar farve fra grupper af  mønjevokshatte. Så der blev kigget en ekstra gang under turen videre over det hegnede og afgræssede areal.

Måske har vi her et kommende stort overdrev, hvor vores børnebørn vil gå på vokshattejagt?

Hedeområdet omkring oldtidshøjene har været fredet siden 1952 (det nordligste stykke fra 1969). Hele Herborg Bakker blev omfattet af en ny fredning i 1982. Her inddrog man den skovbevoksede del af bakkerne og de  syd- og østvendte arealer, der fortsat kunne indgå i landbrugsmæssig drift.  I 2011 er dyrkning ophørt, og arealerne bliver naturplejet med henblik på overgang til udyrket græs/hede. Samtidig er de 2 søer anlagt, og nyt stisystem etableret.

Kaffen og Helmuths kage nød vi på bænken ved de to små søer og fik sat navne på det meste af dagens høst.

 

Artsliste

 

Grenet stødsvamp

Almindelig guldgaffel

Gul bævresvamp

Håret læderporesvamp

Birkeporesvamp

Almindelig netbladhat

Snehvid vokshat

Mønjevokshat

Rød ametysthat

Gulstokket huesvamp

Kugleknoldet fluesvamp

Rødmende fluesvamp

Glimmerblækhat

Udspilet blækhat

Lysstokket mørkhat

Sværtende skørhat

Okkergul skørhat

Almindelig bruskbold

Referat skrevet af Inger Thamdrup