Forårstur i Bundsbæk Naturpark

Forårstur – gul nøkketunge og blomster i Bundsbæk Naturpark

Turen var planlagt som en samarbejdstur for medlemmer af Æ Skurrehat, Museumsforeningen og af Danmarks Naturfredningsforening. Ideen var at afprøve, om det ville give et større fremmøde, hvis vi inviterede bredere, og samtidig kunne få markedsført vores arrangement i DN og museumsforeningsforenings-regi. Det så ud til at virke, for ca. 45 deltagere mødte op til turen, men vejret var også fint, og maj- og plettet gøgeurt var i blomst i mosen. De blev beundret, og vi kiggede på mange andre af engens blomster, bl.a. pors, der kan give smag til snaps, bukkeblad, kær høgeskæg m.v.

Fra den fine orkideeng gik vi videre til området, hvor vi plejer at finde gul nøkketunge, og alle fik set og mange fotograferet den fine lille svamp, selv om der var enkelte, der ikke havde det ideelle fortøj på til svampens voksested. Af svampe fandt vi i øvrigt kun et par fine eksemplarer af tøndersvamp og blomme-ildporesvamp.

Tage Madsen