Turlederkursus

 

I 2010 tog ”Æ Skurrehat” initiativ til et ”turlederkursus”. Formålet var at skaffe flere
kvalificerede turledere til foreningens ture – og meget gerne motivere nogle af dem for
at stille op til Svampeforeningens ”diplomprøve”. Kurset har nu kørt i 3 sæsoner og har undervejs mere udviklet sig til en løbende erfaringsudveksling mellem foreningens turledere og de svampekyndige ”kandidater” til turlederjobbet, end et egentligt ”undervisningsforløb”.

Det har foreløbig også ført til, at vi i 2013 fik den jyske del af diplomprøven flyttet til Bundsbæk og at vi fik 3 nye diplomindehavere. Sammen med de øvrige kvalificerede folk, vi allerede havde, udgør de nu et godt grundlag for at lave vores egne kurser og tilbyde andre lokale organisationer/institutioner ledere til svampeture.

Ved et møde i efteråret 2014 aftalte nogle af deltagerne, at ”kurset” skulle fortsætte i 2015. Det blev også drøftet, om det med fordel kunne kombineres med ”svampemandagene”, men der blev ikke truffet nogen endelig beslutning. Under alle omstændigheder kan det anbefales, at potentielle nye turledere deltager i disse mandags-arrangementer, hvis de har mulighed for det. Det kan også give gode erfaringer at deltage i foreningens svampeture. Her kan det – især ved offentlige ture med mange deltagere – desuden være en god hjælp for turlederen.

På svampeturen i Dejbjerg den 21/9, hvor der var næsten 100 deltagere, var jeg i hvert fald glad for, at der ud over de to ”officielle” turledere var flere af foreningens medlemmer, der tog aktivt del i at holde samling på de mange mennesker og besvare spørgsmål undervejs.

Interesserede deltagere i ”turlederkurset” i 2015 kan sende deres mailadresse til mig, så vil jeg kontakte dem, når vi går i gang igen (i løbet af juli-august, afhængigt af, hvordan svampesæsonen udvikler sig.

Benny Christensen

bemctim@gmail.com