FOREDRAGSAFTEN med THOMAS LÆSSØE

FOREDRAG med THOMAS LÆSSØE
Den 3.april havde vi, i Æ Skurrehat, arrangeret en foredragsaften med Thomas Læssøe.

Han havde forberedt to foredrag.

Thomas 1 DSCN7626

 

Det første omhandlede Bio-Wide og de foreløbige resultater for de vestjyske felter.

Det er hensigten med projektet at kortlægge al biodiversitet i felterne – dyr inklusive insekter – planter og svampe og samtidig undersøge jordbund, trække DNA ud af den og derved se om der kunne konstateres organismer, forskerne ikke fandt i felten.

Thomas var ansat til at varetage svampedelen. Han besøgte felterne 3 gange og havde hjælp af frivillige svampeinteresserede.

Der var tale om forskellige habitater: løvskov – hede – pilekrat – fattigkær – brakmark og dyrket mark. Felterne er placeret i området Thorsminde – Ulfborg – Holstebro og andre omkring Blåvand – Varde. Forekomsten af arter afspejler den generelt kalk- og mineralfattige jordbund, der er her vest for isrands linien. Vi fik præsenteret nogle af de ti nye arter for Danmark, der nu er fundet i Vestjylland. Et af felterne, et pilekrat ved Ejstrup syd for Hoverdal Plantage, var blandt de højest rangerende af samtlige danske felter med hensyn til antal arter.

En interessant observation, der er gjort i forbindelse med BIO-WIDE, er at der tilsyneladende er en forbindelse mellem rød fluesvamp og peberrørhat. Da peberrørhat altid findes sammen med rød fluesvamp.

Desuden har Thomas fundet ganske mange nye arter for Danmark, såvel under BIO-WIDE runderne og også under Danmarks Svampeatlas, fra 2009-2014. Både “store” bladhatte og bittesmå mikroskopiske svampe.Så der gemmer sig sikkert en mængde ukendte svampe derude i Danmarks natur.

DSCN7628 (2)DSCN7629

Thomas gav udtryk for, at han personligt synes, der manglede en habitattype – nemlig et felt i en af de store vestjyske nåleskovsplantager.

Som en af deltagerne har udtrykt:

“Jeg syntes, at det var spændende at høre om Bio-Wide-felterne og deres forskelligheder, og selv om nogle af stederne havde virket ikke så interessante til at begynde med, viste de sig at være det i forhold til fund. Det siger lidt om, at der kan findes svampe alle steder.”

Det andet foredrag tog afsæt i den store verden og bragte os til eksotiske steder og lande – Bhutan, Laos, Ecuador og mange flere spændende steder.

Vi så eksempler på svampearter, der var raffinerede i farver og former og ofte kæmpestore pga. det varme klima de pågældende steder. Der var billeder af mange svampeslægter, vi også kender fra Danmark, blot andre arter i den pågældende slægt.

Blandt andet så vi eksempler på snyltekøller på vandrende pinde – i Danmark fandt vi en puppe-snyltekølle på en tur til Nørholm Gods overdrev sidste efterår.

Thomas sluttede sit foredrag af med at give forsamlingen en lille opsang; han synes, at vi indrapporterer for lidt i Svampeatlas.

Han bad os også om at eftersøge forårs svampen Abrikos-lavkølle, vokser på grønalger, der er kendt et sted fra Henne området (i fugtige hedelavninger).

Der var forskellige meninger fra de fremmødte. Nogle syntes, det var superspændende at høre om og at møde Thomas og mærke, hvordan han brænder for sit felt.

Andre meldte ud, at det ikke lige var et foredrag for dem.

Det vil vi tage med, ved planlægningen af fremtidige foredrag i Æ Skurrehat.

Desuden havde vi ikke taget højde for at der skulle være mørklægningsgardiner, men det gik alligevel !!

Vi var små 20 interesserede der var mødt op for at høre Thomas – Tak til dem og også en stor tak til Thomas, for at tage turen til Herning.

DSCN7633

Fotos taget af Hanne Petra Katballe. Beklager at de er lidt uldne!!